Overeenkomstig de richtlijnen van het Duitse „Teledienstgesetz“ (wet telediensten) alsmede de verordening over de informatieverplichtingen voor dienstverleners, delen wij u het volgende mee

1. Naam en adres

Grothe und Lippok Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Neustraße 17
D-48599 Gronau

2. Telefoon, fax, e-mail

Telefoon: +49 (0) 2562-9362-0
Fax: +49 (0) 2562-81685-936 230
E-mail: kantoor@glm-recht.de

3. Advocaten

De op dit kantoor werkzame advocaten zijn veredigd volgens het Duitse recht. Zij zijn allen leden van de "Rechtsanwaltskammer Hamm" (Duitse Orde van Advocaten voor het arrondissement Hamm), Ostenallee 18, D-59063 Hamm, tel.: 0049-2381-985000, fax: 0049-2381-985050, www.rak-hamm.de.

De advocaten vallen onder de beroepsrechtelijke richtlijnen van de „Bundesrechtsanwaltsordnung“ (BRAO), de „Berufsordnung für Rechtsanwälte“ (BORA), de „Fachanwaltsordnung“ (FAO) en, voor zover wij in het internationale rechtsverkeer werkzaam zijn, de beroepsrichtlijnen voor de advocaten in de EU (CCBE-regels). Met betrekking tot de vergoeding zijn de advocaten onderworpen aan de regelingen van de „Rechtsanwaltsvergütungsgesetz“ (RVG). U kunt de inhoud van de betreffende normen vinden op de site van de "Bundesrechtsanwaltskammer" (Duitse Orde van Advocaten) www.brak.de onder de rubriek "Berufsrecht".

4. Belastingadviseur

De heer Lippok is belastingadviseur en "Dipl.-Finanzwirt (FH)" naar Duits recht. Hij is tevens lid van de "Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe" (Kamer van Belastingadviseurs van de regio Westfalen-Lippe), Erphostraße 43, D-48145 Münster, tel.: 0049-251-417640, fax: 0049-251-4176427.

De belastingadviseur valt onder de beropsrechtelijke richtlijnen van de „Steuerberatungsgesetz“ (StBerG), de „Durchführungsverordnung“ (DVStB) en de „Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer“ (BOStB). Met betrekking tot de vergoeding is hij onderworpen aan de regelingen van de „Steuerberatergebührenverordnung“ (StBGebVO). De inhoud van de wetteksten vindt u op de internetpagina van de Bundessteuerberaterkammer, rubriek „Downloads/Berufsrecht“.

5. Notaris

De heer Grothe is notaris naar Duits recht. Hij is tevens lid van de "Westfälische Notarkammer" (notariële beroepsorganisatie voor de regio Westfalen), Ostenallee 18, D-59063 Hamm, tel.: 0049-2381-969590, fax: 0049-2381-9695951, www.westfaelische-notarkammer.de.

De toezichthoudende instantie is het "Landgericht Münster" (rechtbank Münster), Am Stadtgraben 10, D-48143 Münster, tel.: 0049-251-494-0, fax: 0049-251-4942499.

De werkzaamheden van de notaris vallen onder de beroepsrechtelijke richtlijnen van de „Bundesnotarordnung“ (BNotO), de „Beurkundungsgesetz“ (BeurkG), de beroepsrechtelijke richtlijnen van de orde van notarissen in Hamm, de „Dienstverordnung für Notare“ (DONot), de „Kostenordnung“ (KostO) alsmede van de Europese codex van het notariële beroepsrecht. De actuele versies van deze regelingen vindt u onder www.bnotk.de

De heer Grothe is Duitse advocaat en tevens Duitse notaris ("Anwaltsnotar"). Overeenkomstig de § 45 lid 1 nr. 1 alsmede § 45 lid 1 nr. 2 "BRAO" (verordening over de beroepsregels van Duitse advocaten) is het de "Anwaltsnotar" niet toegestaan in zijn functie als advocaat een mandaat in een rechtsaangelegenheid over te nemen waar hij in een eerder stadium reeds in zijn functie van notaris mee was belast.

6. Ons BTW-nummer luidt:

DE 814 587 284

7. beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor Grothe & Lippok GbR bestaat bij de

Allianz Versicherungs-AG
10900 Berlin

De reikwijdte van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is het gehele gebied van de Europese Unie alsmede van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER).

8. Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website:

Steuerberater Uwe Lippok, Neustraße 17, D-48599 Gronau
e-Mail: lippok@glm-recht.de

9. Instructie conform de wet op de teledienstverlening, aansprakelijkheidsaanwijzing

Voor internetpagina´s van derden, waarop onze internetsite door middel van zogenaamde links wijst, zijn de betreffende aanbieders zelf verantwoordelijk. Voor de inhoud van dergelijke externe links aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Verder kan onze website zonder onze kennis door anderen door middel van zogenaamde links worden gekoppeld. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor weergaven, voor inhouden of eventuele verbindingen met onze webpresentatie op de websites van derden. Voor externe inhouden is onze webpresentatie slechts dan verantwoordelijk, wanneer wij daarvan (d.w.z. ook van een onrechtmatige of strafbare inhoud) daadwerkelijk op de hoogte zijn en het ons technisch mogelijk is en van ons redelijkerwijs kan worden verlangd het gebruik ervan te verhinderen. Wij zijn op grond van de wet op de teledienstverlening echter niet verplicht om de externe inhouden permanent te controleren.

10. Instructie conform § 5 Telemediengesetz

 Notarkammer
Westfälische Notarkammer, Ostenallee 18, 59063 Hamm
Tel.: +49- (0) 2381 - 969590, Telefax: +49 (0) 2381 - 9695951
E-Mail: info@westfaelische-notarkammer.de
Internet: www.westfaelische-notarkammer.de


11. Aanwijzing conform § 10 Staatsvertrag über Mediendienste (MDStV)

Rechtsanwalt Frank Grothe, Neustraße 17, D-48599 Gronau
E-Mail: grothe@glm-recht.de